Δελτία Αποστολής Σκυροδέματος

Η iOLABS με τεράστια εμπειρία στο χώρο της παραγωγής σκυροδέματος, και ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, δημιούργησε δύο νέα συστήματα έκδοσης Δελτίων Αποστολής Σκυροδέματος, πλήρως εναρμονισμένα με τον Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

Δελτία Αποστολής Σκυροδέματος Πλήρως Εναρμονισμένα με τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.)


iConcrete DMS Cloud Version – Online Σύστημα έκδοσης Δελτίων Αποστολής

iConcrete DMS Cloud App

To iConcrete DMS Cloud Version, παρέχει ένα πολύ εύχρηστο και πλήρως παραμετροποιήσιμο στις ανάγκες της επιχείρησης online περιβάλλον για την εύκολη έκδοση δελτίων αποστολής εναρμονισμένων πλήρως με τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) και τις απαιτήσεις του για την παραφωγή και την μεταφορά σκυροδέματος.

Δελτίο Αποστολής Σκυροδέματος

Το iConcrete DMS Cloud Version μπορεί να υποστηρίξει μία ή και περισσότερες μονάδες παραγωγής της εταιρίας και να αποτελέσει ενα πολυ αξιόπιστο εργαλείο για την οργάνωσή της και τον προγραμματισμό της λειτουργίας της σε ημερήσια βάση.

To iConcrete DMS Cloud Version, υποστηρίζει:

 • Διαχείριση Πελατολογίου.
 • Διαχείριση Έργων.
 • Διαχείριση Οχημάτων.
 • Διαχείριση Παραγόμενων ειδών.
 • Διαχείριση Παραγγελιών & προγραμματισμό ημερήσιου προγράμματος παραγωγής.
 • Έκδοση & Διαχείριση Δελτίων αποστολής Σκυροδέματος.
 • Έκδοση Δελτίων Επιστροφής.

To iConcrete DMS Cloud Version, μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε Λογιστικό Πακέτο και να αντλήσει ή να παρέχει σ’ αυτό όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία της επιχείρησης.


iConcrete DMS Desktop Version – Σύστημα έκδοσης Δελτίων Αποστολής

iConcrete DMS Desktop App

Το iConcrete DMS Desktop Version, σχεδιασμένο με βάση το εύχρηστο περιβάλλον του iConcrete, αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την οργάνωση μιας μονάδας παραγωγής σκυροδέματος και την έκδοση δελτίων αποστολής ετοιμου σκυροδέματος εναρμονισμένων πλήρως με τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.)

Δελτίο Αποστολής Σκυροδέματος

Σε συνδυασμό με τις τεράστιες τεχνολογικές καινοτομίες του αυτοματισμού παραγωγής σκυροδέματος iConcrete, η iOLABS παρέχει ένα πλήρες πακέτο για κάθε παρασκευαστήριο σκυροδέματος.

To iConcrete DMS Desktop Version, υποστηρίζει:

 • Διαχείριση Πελατολογίου.
 • Διαχείριση Έργων.
 • Διαχείριση Οχημάτων.
 • Διαχείριση Παραγόμενων ειδών.
 • Διαχείριση Παραγγελιών & προγραμματισμό ημερήσιου προγράμματος παραγωγής.
 • Έκδοση & Διαχείριση Δελτίων αποστολής Σκυροδέματος.
 • Έκδοση Δελτίων Επιστροφής.

To iConcrete DMS Desktop Version μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε Λογιστικό Πακέτο και να αντλήσει ή να παρέχει σ’ αυτό όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία της επιχείρησης.